Danh mục: Việc làm tại nhà hàng (Chạy bàn, Phụ bếp, Đầu Bếp...) có 3.492 tin

Shop chinese take away ở Elizabeth South cần tuyển nhân viên

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Elizabeth South, SA
T.Hai 22/01/18

Nhà hàng Việtnam ở Cabramatta cần tuyển chạy bàn

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Hai 22/01/18

Nhà hàng vùng Altona cần tuyển kitchen hand (male only )

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Altona, Vic
T.Hai 22/01/18

Nhà hàng vùng Riverwood cần tuyển nữ nhân viên chạy bàn

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Riverwood, NSW
C.Nhật 21/01/18

Nhà hàng Việt Nam vùng Wagga Wagga cần tuyển nhân viên

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Wagga Wagga City, NSW
C.Nhật 21/01/18

Nhà hàng vùng Ascot Vale cần tìm nam, giúp làm kitchen hand.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Ascot Vale, Vic
C.Nhật 21/01/18

Nhà hàng Việt Nam ở Kew East đang tuyển nhân viên nam

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Kew East, Vic
C.Nhật 21/01/18

Nhà hàng vùng Kilmore cần người chạy bàn có kinh nghiệm.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Kilmore, Vic
C.Nhật 21/01/18

Nhà hàng vùng Bayswater đang cần gấp chạy bàn.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Bayswater, Vic
C.Nhật 21/01/18

Phở Hiền ở Sunshine cần 1 bạn chạy bàn

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sunshine, Vic
C.Nhật 21/01/18

Cafe and takeaway food vùng Canterbury đang cần 1 bạn nữ phụ bếp.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Canterbury, Vic
C.Nhật 21/01/18

Nhà hàng vùng Cabramatta cần chạy bàn, thời gian linh động

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Bảy 20/01/18

Nhà hàng vùng Esendon cần tuyển thợ xào có kinh nghiệm

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Essendon North, Vic
T.Bảy 20/01/18

Hãng mổ bò vùng Picton cần tuyển 2 nam và 1 nữ làm full time

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Picton, NSW
T.Bảy 20/01/18

Nhà hàng CHAY vùng North Richmond cần tuyển nhân viên

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
North Richmond, NSW
T.Bảy 20/01/18

Nhà hàng Glenda Pho khu Port Melbourne tuyển gấp các vị trí

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Port Melbourne, Vic (Port Phillip)
T.Bảy 20/01/18

Hiện đang cần tuyển đầu bếp người Việt làm tại Box Hill

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Box Hill, Vic
T.Sáu 19/01/18

Cần nhân viên short-term làm ở Lucky Cheng’s trong Bankstown

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Bankstown, NSW (in Bankstown Area)
T.Sáu 19/01/18

Nhà hàng Việt vùng Bondi Junction cần tuyển nam hoặc nữ chạy bàn

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Bondi Junction, NSW (Eastern Suburbs)
T.Sáu 19/01/18

Nhà hàng Việt vùng Toorak đang cần tuyển phụ bếp

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Toorak, Vic
T.Sáu 19/01/18