Danh mục: Thợ xây cất( Làm nhà, lót gạch, Sơn...) có 218 tin

Handyman

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
West Melbourne, Vic
T.Tư 27/07/16

Hãng vùng Noble Park cần tuyển người làm về các công việc xây dựng

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Noble Park, Vic
T.Tư 27/07/16

Cần thợ sơn hoặc các bạn biết chút kinh nghiệm về sơn nhà.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Tư 27/07/16

Hãng sơn tại Melbourne cần tuyển 2-3 nhân viên nam

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Tư 27/07/16

Cần người phụ việc xây dựng

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Ba 26/07/16

Tho Son Chuyen Nghiep

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sunshine North, Vic
T.Bảy 23/07/16

Cần hai bạn nam có kinh nghiệm sơn sửa nhà làm ngắn hạn ba ngày

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Năm 14/07/16

Nhận làm hàng rào

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Broadmeadows, Vic
C.Nhật 10/07/16

Nhận sửa nhà

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: 01$
Cabramatta, NSW
T.Bảy 09/07/16

Vistara Painting & Decorating đang cần thợ sơn

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Bảy 02/07/16

Mảng xây dựng cần tuyển thợ phụ và thợ có kinh nghiệm vùng Sefton

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sefton, NSW
T.Năm 30/06/16

Hãng sơn bột (sơn tĩnh điện) vùng Reservoir 3073 đang cần người làm

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Reservoir, Vic
T.Tư 29/06/16

Cần tuyển thợ lót gạch có kinh nghiệm tại Sydney

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
C.Nhật 26/06/16

Tìm thợ phụ

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: 120$/Day
Hinchinbrook, NSW
T.Hai 20/06/16

Cần thợ lót gạch có kinh nghiêm

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
C.Nhật 19/06/16

Cần tìm việc ( thợ phụ xây dựng, lát gạch hoặc công việc trong hãng )

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Tư 08/06/16

Nhận lót lạch

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
C.Nhật 05/06/16

Cần tìm việc ( lát gạch )

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Hai 30/05/16

Cần thợ phụ làm sàn gỗ, mái che, mái hiên, làm full time

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
T.Năm 26/05/16

Cần thợ phụ bê tông

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Canley Heights, NSW
T.Tư 25/05/16