Danh mục: Thợ xây cất( Làm nhà, lót gạch, Sơn...) có 208 tin

Mảng xây dựng cần tuyển thợ phụ và thợ có kinh nghiệm vùng Sefton

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sefton, NSW
T.Năm 30/06/16

Hãng sơn bột (sơn tĩnh điện) vùng Reservoir 3073 đang cần người làm

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Reservoir, Vic
T.Tư 29/06/16

Cần tuyển thợ lót gạch có kinh nghiệm tại Sydney

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
C.Nhật 26/06/16

Tìm thợ phụ

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: 120$/Day
Hinchinbrook, NSW
T.Hai 20/06/16

Cần thợ lót gạch có kinh nghiêm

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
C.Nhật 19/06/16

Cần tìm việc ( thợ phụ xây dựng, lát gạch hoặc công việc trong hãng )

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Tư 08/06/16

Nhận lót lạch

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
C.Nhật 05/06/16

Cần tìm việc ( lát gạch )

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Hai 30/05/16

Cần thợ phụ làm sàn gỗ, mái che, mái hiên, làm full time

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
T.Năm 26/05/16

Cần thợ phụ bê tông

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Canley Heights, NSW
T.Tư 25/05/16

Cần tuyển Thợ Sơn, trả lương cao

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Tư 20/04/16

Cần gấp 1 thợ phụ lót gạch

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
T.Năm 07/04/16

Cần thợ lót gạch biết cán nền.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
T.Ba 05/04/16

Cần gấp 1 thợ phụ lót gạch vùng canley heights, cabramatta, Liverpool.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Ba 29/03/16

Tuyển người đi phụ lót gạch vùng Springvale

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Springvale, Vic
T.Tư 16/03/16

Hãng đá hoa cương marble & granite cần nhân viên làm đá

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
T.Tư 16/03/16

Công ty đập nhà, cần nam phụ việc linh

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
C.Nhật 13/03/16

Cần tìm thợ sơn có kinh nghiệm

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
T.Tư 02/03/16

Cần thợ phụ làm sơn nhà vùng St Albans

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
St Albans, Vic
T.Hai 29/02/16

Hãng đá vùng Springvale cần 1 thợ làm đá

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Springvale, Vic
T.Tư 10/02/16