Danh mục: Thợ xây cất( Làm nhà, lót gạch, Sơn...) có 176 tin

Cần thợ sơn hoặc các bạn biết chút kinh nghiệm về sơn nhà.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Tư 27/07/16

Hãng sơn tại Melbourne cần tuyển 2-3 nhân viên nam

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Tư 27/07/16

Cần người phụ việc xây dựng

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Ba 26/07/16

Tho Son Chuyen Nghiep

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sunshine North, Vic
T.Bảy 23/07/16

Cần hai bạn nam có kinh nghiệm sơn sửa nhà làm ngắn hạn ba ngày

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Năm 14/07/16

Nhận làm hàng rào

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Broadmeadows, Vic
C.Nhật 10/07/16

Nhận sửa nhà

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: 01$
Cabramatta, NSW
T.Bảy 09/07/16

Vistara Painting & Decorating đang cần thợ sơn

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Bảy 02/07/16

Mảng xây dựng cần tuyển thợ phụ và thợ có kinh nghiệm vùng Sefton

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sefton, NSW
T.Năm 30/06/16

Hãng sơn bột (sơn tĩnh điện) vùng Reservoir 3073 đang cần người làm

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Reservoir, Vic
T.Tư 29/06/16

Cần tuyển thợ lót gạch có kinh nghiệm tại Sydney

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
C.Nhật 26/06/16

Tìm thợ phụ

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: 120$/Day
Hinchinbrook, NSW
T.Hai 20/06/16

Cần thợ lót gạch có kinh nghiêm

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
C.Nhật 19/06/16

Cần tìm việc ( thợ phụ xây dựng, lát gạch hoặc công việc trong hãng )

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Tư 08/06/16

Nhận lót lạch

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
C.Nhật 05/06/16

Cần tìm việc ( lát gạch )

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Hai 30/05/16

Cần thợ phụ làm sàn gỗ, mái che, mái hiên, làm full time

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
T.Năm 26/05/16

Cần thợ phụ bê tông

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Canley Heights, NSW
T.Tư 25/05/16

Cần tuyển Thợ Sơn, trả lương cao

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Tư 20/04/16

Cần gấp 1 thợ phụ lót gạch

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
T.Năm 07/04/16