Danh mục: Thợ xây cất( Làm nhà, lót gạch, Sơn...) có 291 tin

Tuyển thợ phụ nhanh nhẹn làm lót sàn gỗ vùng Sydney

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney Region, NSW
T.Sáu 15/06/18

Cần thợ chính lót gạch có kinh nghiệm vùng Newcastle 

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Newcastle Region, NSW
C.Nhật 17/06/18

Cần người phụ handyman quanh vùng Dandenong, Noble Park, Springvale,..

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Dandenong, Vic (Greater Dandenong)
C.Nhật 17/06/18

Cần thợ lót gạch có kinh nghiệm, lương hậu vùng Gorokan

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Gorokan, NSW
T.Năm 14/06/18

Cần thợ chính lót gạch vùng Central Coast

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Central Coast NSW Region, NSW
T.Hai 11/06/18

Cần thợ phụ xây cất

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Bảy 09/06/18

Cần nam phụ việc building, ko cần kinh nghiệm vùng St Albans

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
St Albans, Vic
T.Sáu 08/06/18

Hãng đá vùng Thomastown, Vic cần thợ làm đá và thợ phụ

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Thomastown, Vic
C.Nhật 03/06/18

Cần thợ lót gạch, đưa rước vùng Bankstown, NSW

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Bankstown, NSW (in Bankstown Area)
C.Nhật 03/06/18

Cần thợ lót gạch và thợ phụ làm 6 ngày/tuần vùng Maidstone

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Maidstone, Vic
T.Năm 31/05/18

Dịch vụ handyman, sửa chưa nhà cửa vùng Melbourne

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne Region, Vic
T.Ba 29/05/18

Tìm 1 phụ việc bên xây dựng hoặc từng làm bên xây dựng vùng St Alban

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
St Albans, Vic
T.Ba 29/05/18

Cần tìm nam phụ làm sàn gỗ khu vực St Albans.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
St Albans, NSW
T.Ba 29/05/18

Cần thợ lót Sàn Gỗ ở các vùng St Alban, Deer park, Cairnlea,...

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Deer Park, Vic
T.Hai 28/05/18

Tìm thợ lót gạch làm full time, lương cao

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
St Albans, Vic
T.Sáu 25/05/18

Sửa chữa nhà cửa, sơn nhà, lót gạch

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: 02$
Sunshine North, Vic
C.Nhật 20/05/18

Chuyên sửa chữa và thay mới Door & window ( glass) vùng Cabramatta

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Năm 17/05/18

Kitchen Cabinets Maker in Bundoora

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Bundoora, Vic
T.Năm 17/05/18

Cần tìm handyman phụ giúp làm việc vùng St Albans

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
St Albans, NSW
T.Năm 17/05/18

Cần 1 bạn thợ phụ làm sửa nhà tại Bass hill trong thời gian 1 tháng

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Bass Hill, NSW
T.Ba 15/05/18