Danh mục: Thợ xây cất( Làm nhà, lót gạch, Sơn...) có 615 tin

Cần gấp thợ lắp ráp hàng rào, cửa sắt lương từ 26$ ở Dandenong South

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: 26$/Hour
Dandenong South, Vic (Greater Dandenong)
T.Năm 02/07/20

Cần gấp thợ handyman & thợ chính lót gạch, lương hậu vùng Sydney

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney Region, NSW
T.Bảy 18/04/20

Cần 1 bạn Nam phụ nhanh nhẹn , siêng năng , vui vẻ  làm sửa shop

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Tư 08/07/20

Cần thợ phụ làm handyman quanh vùng Springvale

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Springvale, Vic
T.Hai 06/07/20

Cần tìm 1 kitchen hand có kinh nghiệm nấu bếp vùng Brisbane

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Brisbane City, Qld
T.Bảy 04/07/20

Cần tìm thợ phụ lót gạch vùng Sunshine North

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sunshine North, Vic
T.Sáu 03/07/20

Công ty Flooring Specialist tìm thợ lát gạch, lót ván sàn, lót thảm

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: 300$
Melbourne Region, Vic
T.Sáu 03/07/20

Cần tuyển thợ phụ handyman siêng năng , chăm chỉ , nhanh nhẹn

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Clayton, Vic
T.Sáu 03/07/20

Cần thợ lót gạch có kinh nghiệm vùng Sydney Region, NSW

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: 250$
Sydney Region, NSW
T.Tư 01/07/20

Cần người phụ làm hồ vùng Cabramatta trả lương cao

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Hai 29/06/20

Cần người làm handyman có ít kinh nghiệm cũng được

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
C.Nhật 28/06/20

Cần một thợ phụ gắn máy lạnh vùng Cabramatta, NSW

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
C.Nhật 28/06/20

Hãng đang cần tuyển nhân viên có kinh nghiệm sửa chữa nhà

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Bảy 27/06/20

Tuyển thợ phụ nam làm sàn gỗ laminate, vinyl, và timber

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne CBD, Vic
T.Tư 24/06/20

Cần thợ phụ lót gạch mạnh khỏe làm vùng Cabramatta

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta West, NSW
T.Ba 23/06/20

Cần người phụ handyman không cần kinh nghiệm ở Sydney

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
T.Hai 22/06/20

Cần tìm thợ phụ hoặc thợ lót gạch giỏi vùng Braybrook 

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Braybrook, Vic
T.Năm 18/06/20

Cần tuyển nam siêng năng co sức khỏe làm công việc xây dựng 

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Tư 17/06/20

Cần thợ handyman về sửa chữa nhà, lương cao ở West Melbourne

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
West Melbourne, Vic
T.Tư 17/06/20

Cần tuyển nhân viên Nam có kinh nghiệm sữa chữa nhà

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Ba 16/06/20