Danh mục: Thợ xây cất( Làm nhà, lót gạch, Sơn...) có 650 tin

Công ty cần tuyển thợ phụ lót sàn gỗ siêng năng chăm chỉ ở Melbourne

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Ba 15/09/20

Handyman vùng springvale

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Springvale, Vic
T.Ba 15/09/20

Thẩm định tay nghề bằng cấp chính phủ

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Hai 14/09/20

Cần thợ gạch có kinh nghiệm, biết cán nền càng tốt vùng Central Coast

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Newcastle Area, NSW
T.Sáu 11/09/20

Cần tuyển gấp người phụ làm plumbing vùng Canley Heights

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Canley Heights, NSW
T.Sáu 11/09/20

Cần 2 bạn nam làm việc cho bên xây dựng around Perth

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Perth City, WA, 6000
T.Năm 10/09/20

Cần tuyển gấp người phụ làm plumbing vùng Canley Heights

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Canley Heights, NSW
T.Tư 09/09/20

Cần tuyển thợ phụ làm handyman và lót sàn gỗ vùng Sydney

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
T.Hai 07/09/20

Cần tuyển Nam thanh niên khỏe mạnh làm bê tông ở Sydney

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
C.Nhật 06/09/20

Cần tìm người biết sửa chữa hoặc thay ống máng nước (gutters)

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Perth City, WA, 6000
C.Nhật 06/09/20

Cần handyman khoẻ mạnh, vui vẻ trả lương cao ở Cabramatta

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Bảy 05/09/20

Cần thợ chính và thợ phụ lót gạch làm full time/ part time vùng Sydney

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
T.Sáu 04/09/20

Cần tuyển thợ phụ lót sàn gỗ, không có kinh nghiệm sẽ được train 

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne Region, Vic
T.Sáu 04/09/20

Cần thợ phụ lót gạch không cần kinh nghiệm vùng Cabramatta

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: 130$/Day
Cabramatta, NSW
T.Năm 03/09/20

Cần 1 handyman khoẻ mạnh và có kinh nghiệm vùng Carramar

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Carramar, NSW
T.Hai 31/08/20

Chuyên lắp ráp và supplies sàn gỗ

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Bảy 22/08/20

Chuyên lắp ráp và supplies sàn gỗ

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Bảy 22/08/20

Dịch vụ handyman giá tốt , uy tín chất lượng ở New South Wales 

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
New South Wales ( State - NSW)
T.Ba 11/08/20

Công ty cần tuyển thợ phụ lót sàn gỗ cần có ABN , white card

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Hai 10/08/20

Cần tìm thợ làm sàn gỗ có kinh nghiệm vùng North và West

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
North Melbourne, Vic (Melbourne City)
T.Hai 10/08/20