Danh mục: Thợ xây cất( Làm nhà, lót gạch, Sơn...) có 415 tin

Cần thợ lắp ráp đá hoa cương – Denham Court, Sydney

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Denham Court, NSW
T.Năm 14/02/19

Cần thợ handyman làm nhà mới khu vực Sunshine

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sunshine, Vic
T.Tư 13/02/19

Cần thanh niên khỏe mạnh phụ làm scaffolding ở Cabramatta

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Hai 11/02/19

Cần gấp thợ phụ làm gạch, việc đều, lương thoả thuận ở Melbourne

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
South Melbourne, Vic (Port Phillip)
T.Tư 30/01/19

Cần thợ phụ khỏe mạnh ,nhanh nhẹn lắp ráp đá hoa cương

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Cabramatta, NSW
T.Ba 29/01/19

Cần người phụ làm mái hiên, carport có chút kinh nghiệm càng tốt

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
T.Ba 29/01/19

Cần tìm thợ chà sơn cho nhà bếp, panel kitchen doors ở Sydney

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
T.Hai 28/01/19

Cần thợ phụ làm handyman ưu tiên có kinh nghiệm ở Springvale

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Springvale, Vic
T.Bảy 26/01/19

Handyman giá rẻ ở vùng Springvale, Vic

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Springvale, Vic
T.Năm 24/01/19

Handyman cần người phụ việc ở Caroline Springs

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: 17$/Week
Caroline Springs, Vic
T.Năm 24/01/19

Càn tuyển thợ lót gạch và thợ phụ vùng West Footscray,

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
West Footscray, Vic
T.Tư 23/01/19

Tìm công nhân biết trộn xi măng có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở Windsor

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Windsor, NSW
T.Bảy 19/01/19

Cần thợ nước chuyên nghiệp thay mới 2 vanities ở Gosford

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Gosford, NSW
T.Năm 17/01/19

Cần tuyển phụ Handyman có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở Clayton

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Clayton, Vic
T.Năm 17/01/19

Cần người phụ handyman làm việc full time/ part time ở Melbourne

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Tư 16/01/19

Dịch vụ lát gạch nhà và shop ở St Albans

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
St Albans, Vic
T.Ba 15/01/19

Dịch vụ sửa chữa nhà cửa ở Melbourne

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne Region, Vic
T.Ba 15/01/19

Cần thợ phụ handyman ưu tiên có kinh nghiệm ở Springvale

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Springvale, Vic
C.Nhật 13/01/19

Cần người phụ làm sàn gỗ (timber floor) ở Melbourne

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne City, Vic
T.Hai 07/01/19

Cần tuyển thợ chính lót gạch tay nghề giỏi ở Sydney

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Sydney City, NSW
T.Hai 07/01/19