Việc làm cho người lớn tuổi tại Úc

Hoàng Kim
25/08/2017

Kính gửi nguoiviettaiuc.com !

Tôi có người bạn  định cư tại Úc theo diện vợ chồng  vào tháng 05/2017, bàn tôi năm nay 48 tuổi là nữ, làm kế toán ở VN.

Tôi muốn hỏi ban tôi qua Úc muốn học lại để đi làm và có dễ kiếm việc làm hay không vì tuổi bạn tôi cũng đã lớn.

Tuổi của bạn tôi qua Úc thì có thể học ngành gì để dễ kiếm viêc làm.

Bạn tôi đi theo diện vợ chồng như vậy trong thời gian học có được chính phủ giảm chi phí học hay không..

Chân thành cám ơn.

Ý kiến bạn đọc (3)

Chào bạn, mình không nói là bạn của bạn không có cơ hội nhưng cơ hội kiếm được việc làm theo ngành kế toán của bạn ấy sẽ là vô cùng thấp.

Nếu bạn của bạn thật sự muốn đi làm

·         Bạn ấy có thể tự mở business. Cái này là kinh nghiệm từ người thân của mình

·         Bạn ấy có thể đến Centre Link tại những khu người VN và nhờ họ giúp tìm việc (nếu khả năng tiếng Anh của bạn ấy không tốt lắm)

Nếu bạn ấy muốn đi học lại để kiếm việc, mình không khuyến khích lắm nhưng nếu bạn ấy muốn thì sẽ được thôi.

·         Sau khi vào PR, bạn ấy sẽ chỉ phải trả tiền học như học sinh bản địa

·         Sau khi vào citizen, bạn ấy sẽ được mượn tiền chính phủ đi học

Lucy Pham
iae SYDNEY
Suite 301&302, Level 3, 405-411 Sussex Street, Haymarket, NSW 2000, Australia
Tel: +61 2 9267 5252 | Fax: +61 2 9267 5250 | Mob: 61 425 890 123
Email: iaesyd-vn@iaeoz.net  |  www.iaeoz.net  |  www.facebook/iaeedunet
Creating a Better Future since 1992

 

 
Lucy Pham - 15/09/2017 12:09
<<<1>

Trả lời