Thay đổi về luật xây dựng, nâng cấp nhà cửa tại bang Victoria

Wednesday, 14/09/2016

Khi thuê mướn những người cung cấp dịch vụ xây dựng hay nâng cấp nhà cửa (builder), cần phải lưu ý những thay đổi mới từ tháng 9, để bảo đảm quyền lợi của chủ nhà.

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, những người cung cấp dịch vụ xây dựng hay nâng cấp nhà cửa (builder) phải cung cấp một bản tài liệu "Hướng dẫn Xây dựng Nhà cửa" cho khách hàng, tên tiếng Anh là Domestic Building Consumer Guide, trước khi khách hàng ký hợp đồng. Đây là một thay đổi mới trong luật pháp xây dựng của tiểu bang Victoria.

Bản hướng dẫn này được gửi cho khách hàng kèm theo hợp đồng. Điều này được quy định ở điều 29 A đạo luật Domestic Building Contracts Act 1995.

Tài liệu hướng dẫn này bao gồm các thông tin quan trọng mà chủ nhà cần xem xét trước và trong suốt quá trình sửa sang hay nâng cấp nhà cửa, cũng như những điều cần làm nếu có vấn đề không hay xảy ra.

Để kiểm tra xem người thực hiện việc nâng cấp sửa chữa nhà của quý vị (builder) có đủ điều kiện Domestic Building Insurance, tức là có đăng bạ đàng hoàng với chính phủ và có bảo hiểm đền bù xảy ra sai sót, vào trang mạng của Cơ quan giám sát Xây dựng Victoria, tên tiếng Anh là Victorian Managed Insurance Authority.

Nếu hợp đồng xây dựng hoặc nâng cấp nhà cửa của quý vị trị giá hơn $16,000, chủ thầu xây dựng phải cung cấp bảo hiểm Domestic Building Insurance cho khách hàng.

Những người cung cấp dịch vụ xây dựng, tức builder, phải đăng ký giấy chứng nhận hành nghề và soạn thảo hợp đồng xây dựng với các công trình có trị giá hơn $5000.

           

If you are considering construction work on your home, make sure the builder is registered.

Các hoạt động xây dựng, nâng cấp và mở rộng một ngôi nhà bao gồm: Thiết kế cảnh quan, mở rộng ngôi nhà, xây dựng đường lái xe, hàng rào, nhà để xe, nhà xưởng, hồ bơi hoặc spa; sửa chữa, cải tạo, mở rộng ngôi nhà; lắp đặt hệ thống chiếu sáng, sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí, cấp nước, thoát nước, phá dỡ hoặc loại bỏ một ngôi nhà.

Một hợp đồng bằng văn bản là một tài liệu quan trọng, trong việc giải quyết tranh chấp với bên xây dựng khi có xích mích xảy ra.

Chủ nhà cũng nên tham khảo các tư vấn pháp lý độc lập trước khi ký hợp đồng xây dựng. Qúy vị không nên chấp nhận một cố vấn pháp lý do nhà thầu xây dựng của quý vị giới thiệu.

Một thay đổi mới trong Luật xây dựng được áp dụng từ ngày 1 tháng 9 là người thợ xây dựng không được phép bổ nhiệm một thanh tra xây dựng đại diện cho chủ nhà. Ngược lại, thì thanh tra xây dựng không được quyền chấp nhận yêu cầu thanh tra từ phía nhà thầu xây dựng để làm đại diện cho quý vị.

Nếu dự án xây dựng của quý vị đòi hỏi phải có giấy phép xây dựng mới được thực hiện, thì người xây dựng có thể bị phạt vạ nếu họ thực hiện việc xây dựng mà không có giấy phép. Bản thân chủ nhà cũng phải đối mặt với một khoản tiền phạt nếu quý vị cho phép họ xây mà không có giấy phép, nếu việc tu sửa hoặc nâng cấp nhà thuộc trường hợp đặc biệt cần có giấy phép.

            

Consumer Affairs Victoria encourages Victorians to always do their renovation homework

Trong giai đoạn thi công, chủ nhà phải thường xuyên giám sát nhân công để bảo đảm chất lượng của ngôi nhà. Nếu không tự mình giám sát được, có thể thuê người thanh tra công trình hoặc là người thân trong gia đình nhưng phải có kinh nghiệm, kiến thức về xây dựng. Người này sẽ đốc thúc, giám sát tiến độ của đơn vị nhận xây nhà và chất lượng của công trình.

Hiện nay Consumer Affairs Victoria và VBA cùng cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp xây dựng miễn phí thông qua Ban Tư vấn Xây dựng và Hòa giải Victoria. Qúy vị có thể liên hệ với dịch vụ này qua số 1300 55 75 59 hoặc tải về khiếu nại xây dựng Domestic Building Compaint trên trang mạng của Victoria Consumer Affairs.

                                                                                                                                                                       Nguồn: SBS Vietnamese

Bình luận