Chương trình DAMA – thêm một con đường cho dân nhập cư Úc

Friday, 22/02/2019

Chương trình DAMA - Di cư dành cho khu vực vùng miền

Chương trình DAMA cho phép các chủ doanh nghiệp tài trợ cho các công nhân chuyên nghiệp lành nghề hoặc các công nhân bán chuyên ở nước ngoài làm việc tại các vị trí mà doanh nghiệp không thể tìm kiếm được nhân viên trong nước. Đây là một dạng thỏa thuận lao động của các vùng lãnh thổ tại Úc, và được cung cấp bởi Bộ Nội Vụ Úc.

Đối với thỏa thuận này, Visa làm việc tại Úc sẽ được cấp nhanh hơn nhằm cung cấp nhiều hơn các công nhân làm việc tại những khu vực vùng miền ở Úc như Northen Territory (Lãnh thổ phía bắc) & Coast of Victoria.

Là một phần của kế hoạch, Chính phủ liên bang công bố việc cấp visa lao động sẽ được thực  hiện nhanh chóng cho các khu vực thuộc lãnh thổ phía bắc nhưng người dân nhập cư sẽ không được phép di chuyển đến những nơi khác ở Úc. Họ phải sống ở vùng này cho đến khi học được thường trú. Theo dòng nhập cư DAMA, định cư vĩnh viễn có thể có được sau 3 năm sau khi gia hạn thỏa thuận DAMA. Theo thông báo mới, người nhập cư có thể mất tình trạng visa hoặc đối mặt với việc hủy bỏ visa nếu họ cố tình di dời đến các nơi khác ở Úc.

       

Chương trình DAMA cho phép người sử dụng lao động, doanh nghiệp đề cử người lao động cho thị thực 482 (TSS). Một số điều luật sẽ tương đối dễ hơn so với visa TSS thông thường dành cho cả người sử dụng lao động và người xin visa như: giảm yêu cầu tiếng Anh, và một số trường hợp giảm lương (10%) so với thị thực di cư tạm thời 482 (TSMIT – hiện là 53.900 $)Yêu cầu về giáo dục và kỹ năng cũng được nới lỏng cho các ứng cử viên muốn làm việc tại khu vực vùng miền của Úc.

Người  di cư quan tâm đến việc xin thị thực làm việc theo thỏa thuận DAMA, yêu cầu DAMA của họ phải được xác nhận bởi nhà nước hoặc lãnh thổ Úc trước khi Bộ Di trú xem xét đơn đăng ký.

Bạn muốn biết thêm về thông tin?

  • Vui lòng liên hệ văn phòng chúng tôi qua:
  • Email:  [email protected]
  • Tel: +61 2 9304 0405 (Australian office) / +84 28 3833 6599 (Vietnam office)

Website: www.dheducation.vn

DH Education Centre là công ty di cư độc lập không liên quan đến Bộ Nội vụ của chính Phủ Úc. Thông tin trên trang web này không phải là lời khuyên di cư. Để thẩm định tình trạng mỗi cá nhân, vui long liên hệ với một trong các chuyên viên di trú đã đăng ký hoặc luật sư di trú của chúng tôi.

Hãy LIKE fanpage Người Việt Tại Úc để cập nhật thêm thông tin và bài viết mới nhất !

Linda - Theo DH Education Centre

Bình luận