VIỆC LÀM: Kỹ sư phần mềm (Software Engineering) một phân ngành của Công Nghệ Thông Tin

1 kỹ sư phần mềm, đòi hỏi phải có sự sáng tạo và tính thực tế cao nhưng yêu cầu về tiếng Anh không quá khắt khe, do đó người lao động nước hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh trong thị trường lao động Úc

Liên hệ
Hỗ trợ Quảng cáo - Đăng tin
Quảng cáo - Đăng tin

Linda

0450 928 826

Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật

Hoàng Việt (Johnny)

0406 898 198