Danh mục: Công việc làm Farm có 71 tin

Cần tuyển người làm farm cà chua trong nhà kính vùng Werribee South

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Werribee South, Vic
C.Nhật 31/12/17

Cần thuê vài người làm farm nho ở vùng Robinvale

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Robinvale, NSW
T.Sáu 29/12/17

Cần người làm việc full time cho farm rau Peats Ridge, NSW

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Peats Ridge, NSW
T.Ba 21/11/17

Cần gấp nhiều người hái Blueberry ở Bunbury. 

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Bunbury Region, WA
T.Năm 16/11/17

Cần nữ làm packing đào tại Swan Hill.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Swan Hill Area, Vic
C.Nhật 12/11/17

Cần người làm farm cherry và blackberry vùng Richmond.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Richmond, Vic
C.Nhật 05/11/17

Farm dâu cách Springvale 40p chạy xe đang cần gấp 10 người.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Melbourne Region, Vic
C.Nhật 05/11/17

Farm cà vùng Penfield Cần tìm vài người làm full/ casual.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Penfield, SA
T.Năm 02/11/17

Farm rau đang cần người làm casual or fulltime vùng Fitzroy

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Fitzroy, Vic (Yarra Area)
T.Hai 30/10/17

Farm cherry and blackberry tuyển người hái trái vùng Springvale

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Springvale, Vic
T.Sáu 27/10/17

Cần nam làm Farm lân cận Liverpool. 

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Liverpool Area, NSW
T.Năm 26/10/17

Cần thêm 10 người làm Farm ở Bunbury hái Blueberry 

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Bunbury, WA
T.Năm 26/10/17

Farm cần người ở Hanson road.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Adelaide Region, SA
T.Tư 25/10/17

Farm nhà kính vùng Werribee South cần tuyển 4 bạn trai làm việc.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Werribee South, Vic
T.Ba 24/10/17

Tìm người làm farm Zucchini gần Virginia.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Virginia, Qld
T.Bảy 21/10/17

Cần nhiều người làm Farm ở Bunbury. Hái Blueberry.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Bunbury Region, WA
T.Năm 19/10/17

Growers Lane fruit and vegetables shop in Subiaco cần tuyển nam nv.

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Subiaco Area, WA
T.Ba 17/10/17

Cần người làm Farm Nho + Cam vùng Mildura

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Mildura Region, Vic
C.Nhật 15/10/17

Farm nho vùng Adelaide cần người đi tỉa chồi non. 

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Adelaide Region, SA
T.Ba 03/10/17

Cần người làm việc full time farm Horsley Park, NSW

Click để xem mô tả ngắn ngọn Lương: Thỏa thuận
Horsley Park, NSW
T.Hai 02/10/17